Skip to main content

Aksjen

Informasjon om Orkla-aksjens kursutvikling, omsetning, utbytte, samt oversikt over Orklas aksjonærer og analytikerne.

 • Ofte stilte spørsmål om Orkla-aksjen

  Her finner du de vanligste spørsmålene knyttet til Orkla-aksjen og Orklas generalforsamling.
 • Orklas aksjekurs

  Orklas aksjekurs

  Her kan du følge Orklas aksjekurs. Kursene som er oppgitt har en 15 minutters forsinkelse i forhold til Oslo Børs. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før aksjegrafen kommer opp på siden.
 • Aksjonærer

  Utenlandsandelen pr. 31.12.2016 var 51,9 % (kilde: VPS).
 • Aksjeinformasjon

  Aksjeinformasjon

  Orkla er et allmennaksjeselskap, og selskapet er etablert under norsk lovgivning.Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige...
 • Analytikere

  Analytikere

  Her er en liste over de meglerhus som følger Orkla regelmessig. 
 • Oppkjøp og salg

  Orklas strategiske fokus vil være vekst innen merkevarer. Med utgangspunkt i selskapets kjernekompetanse innen merkevarebygging og fusjoner og oppkjøp, skal Orkla styrke sin posisjon som Nordens le...
 • Juridisk nøkkelinformasjon for aksjonærer i Orkla ASA

  Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Orkla ASA (nedenfor betegnet som “Selskapet”). Dette sammendraget gir seg ikke ut...
 • ADR

  ADR

  Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK. I tillegg kan Orkla-aksjen handles gjennom Orklas Level-1 ADR-program i USA.
 • Oversikt finansiering

  FinansieringskilderOrkla benytter flere kilder til langsiktig lånekapital, hvorav banker og obligasjonsmarkeder er de viktigste. Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå, og kapitalbeho...

Børsticker

Finansiell kalender

Kontakt

 • Mattias Orrenius

  Mattias Orrenius

  Direktør Investor Relations, Orkla ASA

  +47 983 66 334

  Send email

 • Elise Andersen Heidenreich

  Elise Andersen Heidenreich

  Kommunikasjonssjef IR og finansiell kommunikasjon

  +47 951 41 147

  Send email