Skip to main content

Aksjeinformasjon

Orkla er et allmennaksjeselskap, og selskapet er etablert under norsk lovgivning.

Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige. Orkla er et av de største selskapene på Oslo Børs og utgjorde ved utgangen av 2015 6,1 % av Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX).

  • Utbytte og egne aksjer

    Orklas aksjonærer skal over tid oppnå konkurransedyktig avkastning på sin investering i en kombinasjon av kontant utbytte og verdiøkning for aksjene. 
  • Omsetning i Orkla-aksjen

    Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige. 
  • Orkla-aksjens historikk

    Borregaard fusjonerte med Orkla Industrier A/S i mai 1986. Her finner du hele Orkla-aksjens historikk.