Skip to main content

Aksjonærer

Utenlandsandelen pr. 31.12.2016 var 51,9 % (kilde: VPS).

De største aksjonærbeholdningene i utlandet finnes i USA med 21,7 % og UK med 10,1 % (kilde: VPS). Aksjonærlisten nedenfor er basert på VPS' aksjonærregister.

20 største aksjonærer pr. 31. mars 2017

  Navn Konto-type Beholdning Andel
1 CANICA AS     193 292 000 18,97
2 FOLKETRYGDFONDET     84 428 909 8,29
3 TVIST 5 AS     50 050 000 4,91
4 State Street Bank an  S/A SSB CLIENT OMNI NOM 41 976 460 4,12
5 State Street Bank an  A/C CLIENT OMNIBUS F NOM 35 908 795 3,52
6 CLEARSTREAM BANKING   NOM 23 418 242 2,30
7 The Bank of New York  BNYM SA/NV - TREATY NOM 18 520 297 1,82
8 State Street Bank an  A/C WEST NON-TREATY NOM 17 729 297 1,74
9 The Bank of New York  S/A ADR DEPARTMENT NOM 16 850 511 1,65
10 Goldman, Sachs & Co.  GOLDMAN SACHS & CO - NOM 12 275 006 1,20
11 State Street Bank an  SSBTC A/C UK LO. BR. NOM 9 905 964 0,97
12 JPMorgan Chase Bank,  A/C VANGUARD BBH LEN NOM 9 489 381 0,93
13 The Bank of New York  BNYM SA/NV - BNY BRU NOM 9 325 331 0,92
14 State Street Bank an  A/C CLIENT FUND NUMB NOM 9 279 086 0,91
15 State Street Bank an  A/C CLIENT OMNIBUS D NOM 9 117 807 0,89
16 JPMorgan Chase Bank,  NORDEA TREATY ACCOUN NOM 8 914 525 0,87
17 PRUDENTIAL ASSURANCE  HSBC Bank Plc   8 170 201 0,80
18 KLP AKSJENORGE INDEK     7 656 391 0,75
19 VARMA MUTUAL PENSION  COMPANY   7 000 000 0,69
20 Euroclear Bank S.A./  25% CLIENTS NOM 6 130 158 0,60v

Totalt antall aksjer: 1.018.930.970.

Kilde: 
Verdipapirsentralen i Norge (VPS)

NOM = Nomineekonto (forvalterkonto).

Aksjer i eget eie har ikke stemmerett.

Fire ganger pr. år gjennomfører Orkla en analyse som identifiserer aksjonærer registrert under nomineekonto (forvalterkonto).  Les resultatene fra siste analyse her (PDF). Stein Erik Hagen og nærstående betegnes i denne analysen som Canica AS Group og består av følgende selskap: Canica AS, Tvist 5 AS, Canica Investor AS og Stein Erik Hagen AS.

Fordeling av aksjer pr. 31.12.2015:
Antall aksjonærer pr. 31.12.15 var 38 853.
Totalt antall aksjer: 1.018.930.970.
Totalt antall eksternt eide aksjer: 1.017.990.670.

Antall aksjer Antall aksjonærer Andel av aksjekapital
1 - 500 16.615 0,3 %
501 - 5,000 18.282 3,0 %
5,001 - 50,000 3.319 4,1 %
50,001 - 500,000 608 28,4 %
500.001 - 2,500,000 23 22,3 %
over 2,500,000 6 41,8 %