Skip to main content

Orkla-aksjens historikk

Borregaard fusjonerte med Orkla Industrier A/S i mai 1986. Her finner du hele Orkla-aksjens historikk.

Borregaard A/S   -  Orkla Borregaard A.S  - Orkla ASA
ISIN: NO 000 3733800
Foretaksnr: 910747711

1986 Generalforsamling 13. mai
Orkla Industri-aksjer ga 5 Orkla Borregaard-aksjer (aksje pål. kr 100,-)
1987 Generalforsamling 5. mai
Fondsemisjon 1:8
1987 VPS overtatt aksjeregisteret 7. desember
1988 Generalforsamling 9. mai
Aksjesplitt 2:1 (aksje pål. kr 50,-)
Fondsemisjon 1:10
1989 Ekstraordinær generalforsamling 24. februar
Veksling mellom bundne og frie aksjer
Reg. utlendinger fikk sine aksjer overført til frie
Reg. norske fikk 1/10 av sine aksjer overført til frie
1990 Ekstraordinær generalforsamling 23. mars
Aksjesplitt 2:1 (aksje pålydende kr 25,-)
Fondsemisjon B-aksjer 1:10
1991 Ekstraordinær generalforsamling 2. september
Fusjon med Nora Industrier A.S
10 Nora-aksjer ga 11 Orkla-aksjer (gjennomført 21.12.1991)
1992 Generalforsamling 14. mai
Fondsemisjon pr. aksjeklasse 1:10 (gjennomført 21.05.1992)
1993 Konvertering 31. desember
1997 Rettet emisjon 31. desember
1998 Rettet emisjon
1998 Ordinær generalforsamling
Aksjesplitt 4:1 (aksje pålydende kr 6,25)
1999 Rettet emisjon
1999 Fortrinnsrettsemisjon
Sammenslåing av A- og B-aksjer
1 ny aksje til pålydende kr 6,25 per 7. A-aksje (gjennomført 15.12.1999)
2002 Amortisering: 2.944.670 aksjer
2003 Amortisering: 2.392.250 aksjer
2004 Amortisering: 1.607.151 aksjer
2005 Amortisering
2007 Ordinær generalforsamling 19. april
Aksjesplitt 5:1 (pålydende pr. aksje 1,25 kroner, gjennomført 20. april 2007)
Amortisering av 5.000.000 aksjer
2008 Amortisering av 7.500.000 aksjer
2012 Amortisering av 10.000.000 aksjer

Fra Orklas Årsrapport 2016: