Skip to main content

Data per aksje

Data per aksje for 2016, 2015, 2014, 2013 og 2012.

Data per aksje

Fotnote

Fotnoter 
1 Som rapportert fra 2012 til 2015
2 Markedsverdi inkluderer ikke aksjer eid av Orkla ASA
3 Ordinært utbytte pr. aksje / Resultat per aksje utvannet
4 Aksjekurs / Resultat per aksje utvannet

Last ned