Skip to main content

Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2 i Oslo, torsdag 14. april 2011 kl. 15.00.

Styret har i møte den 9. februar 2011 besluttet å foreslå følgende vedtak overfor generalforsamlingen:

1)
Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2010, opp fra 2,25 kroner pr. aksje i 2009. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 15. april 2011. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt den 29. april 2011 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

2)
Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med en samlet verdi på inntil kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Orklas årsrapport for 2010 vil bli offentliggjort den 24. mars 2011.