Skip to main content

Endring i styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Det vises til børsmelding av 9. februar 2012 vedrørende styrets vedtak til Orklas generalforsamling, hvor det fremgår at styret foreslår for generalforsamlingen å amortisere 3 800 000 egne aksjer.

Som følge av at Orkla etter forrige styremøte den 8. februar 2012 har ervervet 6 921 000 egne aksjer under tilbakekjøpsfullmakten gitt på ordinær generalforsamling i 2011, har styret i styremøte den 14. mars 2012 besluttet å foreslå en økning i antall aksjer som skal amortiseres til totalt 10 000 000 aksjer:

"Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA treffer beslutning om å nedsette aksjekapitalen med kr 12 500 000 fra kr 1 286 163 712,50 til kr 1 273 663 712,50 ved å innløse (amortisere) 10 000 000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1 028 930 970 til 1 018 930 970".