Skip to main content

Valg av medlemmer til styre og valgkomité

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av uke 7, 2014.

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 13 valgt en valgkomité bestående av Idar Kreutzer, leder, Leiv Askvig, Olaug Svarva og Nils-Henrik Pettersson. I tillegg representerer Vidar Dahl de ansatte ved innstilling av styrets leder og nestleder.

Det følger av vedtektene § 13 at valgkomiteen i Orkla ASA skal:

”fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til styret. Valgkomitéen skal videre fremlegge forslag om valg av styreleder.”

1. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg våren 2014 (alle ble valgt i 2013 for ett år):

Stein Erik Hagen        (medlem 2004)
Peter Ruzicka             (medlem 2003-05, vara 2007, medlem 2008)
Jesper Ovesen            (medlem 2010)
Jo Lunder                (medlem 2012)
Grace Reksten Skaugen         (medlem 2012)
Ingrid Jonasson Blank         (medlem 2013)
Lisbeth Valther Pallesen        (medlem 2013)

2. Leder og nestleder av styret er på valg våren 2014:

Stein Erik Hagen ble i 2013 valgt som leder (styreleder 2006) og Grace Reksten Skaugen som nestleder av styret for ett år.

3. Medlemmer av valgkomiteen som er på valg våren 2014:

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble i 2012 valgt for en periode på 2 år:

Idar Kreutzer    (medlem 2004 (2003 i tidligere valgkomité for styret))
Olaug Svarva    (medlem 2006)
Leiv Askvig    (medlem 2005)

4. Leder av valgkomiteen er på valg våren 2014:
Idar Kreutzer valgt som leder i 2012 for 2 år (leder siden 2010).
****************
Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:
Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Idar Kreutzer,
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo

eller til

Orkla ASA
v/ konserndirektør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
karl.otto.tveter@orkla.no

Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7, 2014.