Skip to main content

Orklas styre gjenvalgt

Det ble i går gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg.

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år: 

Stein Erik Hagen, Grace Reksten Skaugen, Ingrid Jonasson Blank, Lisbeth Valther, Nils Selte og Lars Dahlgren.

I tillegg ble Caroline Hagen Kjos valgt som personlig varamedlem for de to styremedlemmene nominert av Canica: Stein Erik Hagen og Nils Selte.

Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år, og Grace Reksten Skaugen ble valgt som nestleder for ett år.