Skip to main content

Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt torsdag 14. april 2016 kl. 15.00 i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Styret har i møte 10. februar 2016 besluttet å foreslå et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2015, lik det ordinære utbytte for 2014. Det vises til separat melding for ytterligere opplysninger vedrørende utbytteforslaget.

Orklas årsrapport for 2015 vil bli offentliggjort 17. mars 2016.