Skip to main content

Justert inngangsverdi på Orkla-aksjen

For Orkla-aksjer kjøpt før 1.1.1989 vil kostpris pr. 1.1.1992 justeres til:

  • Frie A-aksjer kr. 7,82 pr. aksje
  • A-aksjer kr. 7,64 pr. aksje
  • B-aksjer kr. 7,20 pr. aksje

Vi gjør oppmerksom på at disse inngangsverdiene tar hensyn til splitt 1:5 i Orkla-aksjen gjennomført den 20. april 2007. Disse inngangsverdier må derfor benyttes for aksjebeholdninger som er registrert etter den 20. april 2007 og dermed er splittet.