Skip to main content

RISK - Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital pr. 1.1.2006

RISK-regulering

Med innføring av fritaksmetoden blir RISK (Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital) uten direkte betydning for selskapsaksjonærer fra og med 2004.
For personlige aksjonærene er det også beregnet RISK for 2004 og 2005. Nedenfor følger en oppdatert oversikt over RISK pr. 1.1.2006. Tabellen hensyntar at Orkla-aksjen ble ytterligere splittet i 5 den 20. april 2007. Denne tabellen vil ikke bli ytterligere oppdatert.

risk.pdf 141,67 kB

Related files