Skip to main content

BESTILL årsrapporten på papir

Orklas Årsrapport 2011 og vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling er publisert på www.orkla.no/investor.

Vi oppfordrer våre aksjonærer til å begrense bruken av papir og heller benytte seg av elektroniske dokumenter.
Her kan du bestille Orklas årsrapport på  papir.