Skip to main content

Orkla investordag

Orkla arrangerer investordag 1. juni 2017.

Nedenfor følger en oversikt over presentasjoner og webcast som ble holdt under Orklas investordag i 2015, 2013, 2011 og 2009, samt Kapitalmarkedsdag i 2007, 2005 og 2003.

 • Konserndirektør Operations Johan Clarin, konsernsjef Peter A. Ruzicka og konserndirektør, Økonomi & Finans Jens Bjørn Staff

  Orkla Investordag 2017

  På Orklas investordag 1. juni 2017, vil Orklas konsernledelse gi en strategisk og finansiell oppdatering, i tillegg til å diskutere bransje- og selskapsutsikter.
 • Kapitalmarkedsdag 2005

  Orklas gjennomførte kapitalmarkedsdag i Oslo den 29. november 2005. Her fikk investorer, analytikere og det øvrige markedet en gjennomgang av Orklas tre forretningsområder samt selskapets utvikling forøvrig. Flere rep...
 • Kapitalmarkedsdag 2003

  I forbindelse med fremlegging av årsresultater for 2002 den 20. februar 2003 i Oslo, gjennomførte Orkla en kapitalmarkedsdag med en bredere gjennomgang av selskapets utvikling og strategi. Kon...