Skip to main content

Aksjen noteres ekskl. utbytte

21 april 2017, 12:56
Print/

Styret har i møte 8. februar 2017 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2016.

Forslaget til utbytte ble vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2017.