Skip to main content

Aksjen noteres ekskl. utbytte*

17 april 2015, 15:50
Print/

*Forutsatt at forslag til utbytte vedtas på generalforsamlingen.