Skip to main content

Utbetaling av utbytte

3 mai 2017, 13:18
Print/

Styret har i møte 8. februar 2017 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2016.

Forslaget til utbytte ble vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2017.