Skip to main content

Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Print/

 

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 1.000.000.000,-.
Innbetalingsdato:        26. juli 2017
Forfall:                         26. september 2017
Kupong                       0,85 %
Tilrettelegger:             DNB Markets
Orkla ASA
Oslo, 19. juli 2017
Ref.:
Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12