Skip to main content

Orkla ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Print/

Ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14, Oslo, onsdag 25. oktober 2017 kl. 10.00.    Frist for påmelding er 23. oktober 2017 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen følger vedlagt.   Innkallingen er sendt elektronisk eller pr post til alle aksjonærer med kjent adresse, og er også tilgjengelig på www.orkla.no.   Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.   Det vil åpnes for registrering kl. 09.30 på dagen for generalforsamling i Oslo Konserthus.   Orkla ASA Oslo, 4. oktober 2017   Ref.:   Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs Håkon Mageli Tlf.: +47 928 45 828 E-post: hakon.mageli@orkla.no   Direktør Investor Relations Mattias Orrenius  Tlf.: +47 983 66 334 E-post: mattias.orrenius@orkla.no   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12