Skip to main content

Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2017 onsdag 25. oktober

Print/

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2017 onsdag 25. oktober 2017 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14, Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 6491460.

Orkla ASA
Oslo, 11. oktober 2017

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12