Skip to main content

Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Print/

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 31. august 2017.  Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.   Orkla ASA Oslo, 2. oktober 2017   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12