Skip to main content

Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsider

Print/

Som det fremgår av vedtak i generalforsamlingen i Orkla ASA («Orkla) den 20. april 2017 forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst 1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar. På denne bakgrunn har følgende styremedlem ervervet aksjer i Orkla den 14. juli 2017:

 

Lisbeth Valther, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.000 aksjer til kurs 85,65 kroner per aksje. Valther med nærstående eier etter denne transaksjonen 5.000 aksjer i Orkla.

 

Orkla ASA
Oslo, 17. juli 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12