Skip to main content

Orkla ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Print/

Styret har i møte 8. februar 2017 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2016.

 

Utbyttebeløp: 2,60 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 20. april 2017
Ex-dato: 21. april 2017
Record date (eierregisterdato): 24. april 2017
Betalingsdato: 3. mai 2017
Vedtaksdato: 20. april 2017

 

Orkla ASA
Oslo, 9. februar 2017

 

Ref.:

 

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

 

Kommunikasjonssjef IR & finansiell kommunikasjon
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12