Skip to main content

Orkla ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Print/

Styret har i møte 2. oktober 2017 besluttet å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å foreslå et ekstraordinært utbytte på 5,00 kroner pr. aksje.    Utbyttebeløp: 5,00 per aksje Annonsert valuta: NOK Siste dag inklusive: 25. oktober 2017 Ex-dato: 26. oktober 2017 Record date (eierregisterdato): 27. oktober 2017 Betalingsdato: 3. november 2017 Vedtaksdato: 25. oktober 2017   Orkla ASA Oslo, 2. oktober 2017     Ref.:   Direktør Investor Relations Mattias Orrenius  Tlf.: +47 983 66 334 E-post: mattias.orrenius@orkla.no   Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs Håkon Mageli Tlf.: +47 928 45 828 E-post: hakon.mageli@orkla.no   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12