Skip to main content

Orkla ASA: Salg fra egenbeholdning i ORK83 (ISIN NO 001 077438.3, 2016-2023)

Print/

 

Orkla har i dag solgt fra egenbeholdning NOK 100 mill. i ORK83. Orklas egenbeholdning er etter dette NOK 425 mill. og utestående volum i markedet er NOK 575 mill.
Megler for transaksjonene har vært Nordea Markets.
Orkla ASA
Oslo, 10 februar 2017
Ref.:
Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Mob.: +47 99542789
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12