Skip to main content

Finansielle nøkkeltall

En oversikt over Orklas netto rentebærende gjeld og netto gjeldsgrad per årsslutt 2012-2016 følger under.

Orklas netto rentebærende gjeld og netto gjeldsgrad

Note: Netto gjeldsgrad = Netto rentebærende gjeld / bokført egenkapital