Skip to main content

Oversikt over netto rentebærende gjeld og forfallsstruktur per 31.12.15