Skip to main content

Orklas strategi

Orklas mål er å gi aksjonærene en langsiktig avkastning godt over aksjemarkedets gjennomsnitt. 

Orklas strategiske fokus vil være vekst innen merkevarer. Med utgangspunkt i selskapets kjernekompetanse innen merkevarebygging og fusjoner og oppkjøp, skal Orkla styrke sin posisjon som Nordens ledende merkevareselskap.