Skip to main content

Betingelsespolicy

Orkla har som målsetting å tilby konkurransedyktige lønnsvilkår (summen av fastlønn og variable elementer). 

Det vil si at våre lønnsbetingelser skal gjøre det mulig å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere med den kompetansen vi til enhver tid har behov for.

Orkla benytter anerkjente verktøy for benchmarking i de ulike markedene konsernet har virksomhet, for å sikre at vi har konkurransedyktige betingelser.