Skip to main content

Søknadsprosessen

Det er mange veier til en karriere i Orkla, og søknadsprosessen varierer mye fra stilling til stilling. De fleste kandidater må allikevel igjennom mange av de samme stegene i jobbsøkerprosessen, og det er flere likhetstrekk mellom dem som lykkes. Her ønsker vi å utdype prosessen litt nærmere. 

Neste skolebesøk

Orkla i sosiale medier

Most attractive employers Norway Universum 2016, Karrierebarometeret topp 10: 2017 Attraktiv arbeidsgiver