Skip to main content

Studenter og nyutdannede

Orkla er den perfekte inngangsporten til din karriere!

Karrierevalget er gjerne ett av de største valgene vi gjør i løpet av livet, og det vanskeligste kan ofte være å velge bort, fremfor å faktisk velge. Orkla eier hele verdikjeden fra A til Å, noe som betyr mange interne karrieremuligheter for deg som nyansatt.

I Orkla ansetter vi hvert år nyutdannede studenter til et vidt spekter av stillinger. Når du som ung akademiker får jobb i Orkla, blir du definert som Young Professional (YP). Som YP blir du ansatt i fast stilling i ett av våre datterselskaper, og herfra er karrieremulighetene mange – både på tvers av selskaper og roller, og videre oppover i organisasjonen.