Skip to main content

Hva vi tilbyr

Når du som ung akademiker får jobb i Orkla, blir du definert som Young Professional (YP). Som YP blir du ansatt i fast stilling i ett av våre datterselskaper. I løpet av det første året blir du invitert til Orklas YP-nettverksseminar.

UTFORDRENDE ARBEID

Orkla har sterk fokus på systematisk opplæring og utvikling av våre medarbeidere. Gjennom intern opplæring i selskapet vil du under faglig veiledning gradvis få større utfordringer på arbeidsplassen.

FINN DINE EGNE LØSNINGER

Som Orkla-ansatt oppmuntres du til å finne dine egne løsninger på arbeidsmessige utfordringer. Coaching av talenter er en del av lederansvaret. Våre ledere evalueres ut fra evnen til å utvikle talent.

FAGLIG OG PERSONLIG UTVIKLING

Som YP vil du delta på interne kurs og utdanningsopplegg som er relevante for den stillingen du har. Orkla tilbyr sentrale utdanningsprogrammer innenfor alle ledd i verdikjeden. Vi legger dessuten også vekt på generell lederopplæring.

STIMULERENDE NETTVERK

Orkla-konsernet er et stort og internasjonalt selskap. Som nyansatt får du muligheten til å utvikle nettverk innen selskapet du jobber i samt i resten av konsernet. Disse nettverkene gir økt kunnskap om de ulike selskapene, styrker kompetanseoverføring mellom medarbeidere og skaper karrieremuligheter i konsernet.

YOUNG PROFESSIONALS-SEMINAR

Sammen med andre Young Professionals vil du bli invitert til et seminar, hvor vi fokuserer på følgende:

Introduksjon til Orkla

  • Introduksjon til Orkla-konsernet – gir deg en bred innføring i samtlige av Orklas forretningsområder utenom det selskapet du arbeider i.
  • Møt konsernledelsen, som vil presentere Orklas strategi og Mål og visjoner.

Karrieremuligheter

  • En nærmere gjennomgang av mulighetene for personlig utvikling og karrieremuligheter i Orkla-konsernet.
  • Talentutvikling i Orkla – vi oppmuntrer sterkt til intern mobilitet. 
  • Du vil møte Young Professionals fra hele konsernet.

Neste skolebesøk

Orkla i sosiale medier

Most attractive employers Norway Universum 2016, Karrierebarometeret topp 10: 2017 Attraktiv arbeidsgiver