Skip to main content

Ansvarserklæring

Når du går inn på og bruker nettstedene www.orkla.no eller www.orkla.com, godtar du følgende bestemmelser:

Formålet med Orklas nettsteder:

Formålet med Orklas nettsteder www.orkla.no og www.orkla.com er å gi generell informasjon om Orklakonsernets virksomheter.

Opphavsrettslige forhold:

Innholdet på Orkla ASAs nettsteder er undergitt opphavsrettsbeskyttelse. Innholdet kan fritt distribueres, kopieres og lagres elektronisk. Dette samtykket er gitt under forutsetning av at kilden til materialet er riktig angitt.

Ansvarserklæring

Vi anstrenger oss for at nettstedene hele tiden skal inneholde oppdaterte og nøyaktige opplysninger. Det kan allikevel hende at opplysningene til tross for dette kan være ufullstendige, unøyaktige eller ikke oppdatert.  Opplysningene på nettstedene representerer ikke noe tilbud om verdipapirer for salg, og de må ikke bygges på ved noen investeringsbeslutning eller behandles som en invitasjon til å kjøpe verdipapirer eller på annen måte anses å gjelde noe bestemt investeringsforhold. Vi påtar oss intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du fatter basert på opplysningene på nettstedene våre, skjer på ditt eget ansvar. Orkla eller Orklas datterselskaper påtar seg intet ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av nettstedene eller opplysninger som finnes der. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for innholdet i noen tredjeparts nettsted som du måtte få tilgang til fra vårt nettsted (via lenker).

Denne erklæringen er undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Sikring av personopplysninger på Internett

Orkla er opptatt av å beskytte alle personopplysninger, og vi vil at du skal vite hvordan vi behandler opplysningene vi mottar fra deg.

Når du besøker våre nettsteder, registrerer vi trafikkdata som ikke identifiserer deg personlig. Vi gjør dette for å fastslå antallet besøk, den gjennomsnittlige tiden som brukes på hvert nettsted og antallet sider som er besøkt. Disse opplysningene bruker vi til å forbedre våre nettsteder.

I noen tilfeller ber vi deg logge deg på og oppgi navn og e-postadresse. Dette gjelder telefonkonferanser og presentasjoner på Internett. Vi trenger disse opplysningene for å finne ut om våre utsendelser når våre målgrupper. Du kan fritt velge om du vil bruke ditt eget navn eller et alias når du logger deg på. Opplysningene vi mottar fra deg vil bare bli brukt til å forbedre vårt eget nettsted. De vil ikke bli brukt til å markedsføre produkter eller tjenester, og vil ikke bli distribuert til utenforstående.

For at nettleseren skal huske dine preferanser, bruker vi “cookies”. En cookie er en liten kodet tekstfil som lagres på din datamaskin. Fordelen for deg er at du ikke behøver å logge deg på hver gang du vil se hva vi har å meddele. Hvis du ikke ønsker bruk av cookies, kan du fjerne dem under “Alternativer for Internett” i nettleseren din.

Hvis du abonnerer på våre pressemeldinger, kan du si opp abonnementet til enhver tid.

Orkla ASAs elektroniske informasjonstjenester

Ansvarlig: Orkla ASA, Kommunikasjon og samfunnskontakt