Skip to main content

Sende eFaktura til Orkla-selskapene

Her beskriver vi hvordan sende eFaktura, Orklas Krav til eFaktura og hvordan komme igang.

Hvordan levere eFaktura

Elektronisk faktura kan leveres på to ulike måter; via meldingssentral eller direkte til Orkla.

 • Sende faktura via meldingssentral (samtrafikk) 
  Du kan levere elektroniske fakturaer til Orkla via meldingssentraler som er knyttet til det norske b2bConnect-samarbeidet. Hvis du har en meldingssentral, kontakt den for å avklare mulighetene for å sende elektroniske fakturaer til Orkla. Alternativt kontakt en av aktørene i b2bConnect-samarbeidet. 
 • Sende faktura direkte til Orklas fakturamottak
  Dersom du ønsker å sende eFaktura direkte til de(t) enkelte Orkla-selskap leverer ErgoGroup en tjeneste for dette.

  Informasjon om denne tjenesten får du av: ErgoGroup AS, Produktsjef fakturaformidling

Orklas krav til eFaktura

Orkla har valgt e2b Basis Profil versjon 1.1 som grunnlagsformat for eFaktura. Det er også mulig å levere faktura i EDIFACT-format dersom man begrenser bruken av formatet til det som kan oversettes til e2b Basis Profil.

Før etablering av elektronisk faktura inngås en utvekslingsavtale mellom din virksomhet og Orkla. Denne regulerer detaljkravene knyttet til eFaktura. Utvekslingsavtalen finnes på ErgoGroups nettsider.

Hvordan komme igang med eFaktura

For å komme igang med eFaktura til Orkla gjør følgende:

 • sjekk om de Orkla-selskapene du skal levere til kan motta eFaktura via Orklas sentrale løsning, se oversikten
 • velg leveringsmåte, se over (meldingssentral eller direkte til Orklas fakturamottak)
 • gjennomgå utvekslingsavtalen, sjekke at alle krav kan oppfylles
 • levere signert utvekslingsavtale
 • følg utvekslingsavtalen om oppstart av eFaktura