Skip to main content

Organisasjonskart

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel, faghandel, storhusholdning og bakerimarkedet. Norden og Baltikum er Orklas hovedmarkeder og står for ca. 80 % av merkevareområdets omsetning. I tillegg har konsernet gode posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i Sentral-Europa og India.

Orklas merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Orkla har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringene i Sapa (50 % eierandel) og Jotun (42,5 % eierandel), i tillegg til Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler.

Orkla ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Orkla hadde 14.670 ansatte pr. 31.12.2015. Konsernet hadde i 2015 en omsetning på 33,2 mrd. kroner.

Hovedtall

  2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter (mill.kroner) 33.198 29.599 33.045 30.001 61.009
Driftsinntekter merkevareområdet (mill. kroner) 32.002 28.584 27.731 24.105 24.621
EBIT (adj.)1 (mill. kroner) 3.609  3.214 3.142 3.279 3.986
EBIT (adj.)1 merkevareområdet (mill. kroner) 3.839 3.378 2.961 2.803 2.769
EBIT (adj.)1-margin (%) 10,9 10,9 9,5 10,9 6,5
EBIT (adj.)1-margin merkevareområdet (%) 12,0 11,8 10,7 11,6 11,2
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kroner) 4.090 2.872 2.664 3.873 -923
Resultat pr. aksje utvannet (kroner) 3,24 1,63 0,68 1,56 -0,76
Totalt utbytte pr. aksje (kroner) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Egenkapitalandel  62,2 62,5 59,1 53,9 51,8

Tall som rapportert (2011-2014). Kilde: Orklas årsrapport 2015.

1Driftsresultat før andre inntekter og kostnader.

 • Orkla Foods

  Ti merkevareselskaper inngår i forretningsområdet Orkla Foods, som står for 40 % av Orklas totale salgsinnt...
  Orkla Foods
 • Orkla Confectionery & Snacks

  Seks merkevareselskaper inngår i forretningsområdet Orkla Confectionery & Snacks, som står for 17 % av...
  Orkla Confectionery & Snacks
 • Orkla Care

  Fem merkevareselskaper inngår i forretningsområdet Orkla Care, som står for 17 % av Orklas totale salgsinnt...
  Orkla Care
 • Orkla Food Ingredients

  Orkla Food Ingredients er Nordens ledende leverandør av bakeriingredienser, og har i tillegg voksende marke...
  Orkla Food Ingredients
 • Orkla Investments

  Orkla har flere investeringer utenom merkevarevirksomheten, som er organisert under Orkla Investments. Forr...
  Orkla Investments
 • Orkla i verden

  Orkla har virksomheter i Norden, Baltikum, India, Tsjekkia, Østerrike og Russland. Land Salgs-inntek...
  Orkla i verden
 • Visjon, verdier og strategi

  VisjonOrklas visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å stole på» o...
  Visjon og strategi
 • Innovasjon

  Innovasjon er Orklas viktigste verktøy for å skape vekst og er derfor en sentral del av den daglige driften...
  Innovasjon
 • Eierstyring og selskapsledelse

  Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping...
  Eierstyring og selskapsledelse
 • Historie

  Orkla er et av de eldste storselskapene i norsk næringsliv. Selskapets historie går over 350 år tilbake i t...
  Borregaard hovedgård
 • Nøkkelpersoner

  Oversikt med bilde og CV for alle medlemmer av Orklas styre, konsernledelse og forretningsområdenes ledergr...
  Nøkkelpersoner

Orkla i sosiale medier

Twitter: Få siste nyheter fra Orkla
Flickr: Bilder til bruk for pressen og andre
Facebook: Følg Orklas norske selskaper og felles forbrukerservice
YouTube: Orklas offisielle YouTube-konto
LinkedIn: Bli med i vårt profesjonelle nettverk på LinkedIn