Skip to main content

Organisasjonskart

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er Orklas hovedmarkeder. I tillegg har konsernet sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Orklas merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Orkla har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringene i Sapa (50 % eierandel) og Jotun (42,5 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Orkla ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Orkla hadde 18.154 ansatte pr. 31.12.2016. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på 37,8 mrd. kroner.

 • Orkla Foods

  Orkla Foods er det største forretningsområdet, med 42 % av Orklas driftsinntekter i merkevareområdet.O...
  Orkla Foods
 • Orkla Confectionery & Snacks

  Orkla Confectionery & Snacks’ omsetning utgjør 17 % av Orklas driftsinntekter i merkevareområdet.Orkla...
  Orkla Confectionery & Snacks
 • Orkla Care

  Orkla Care representerer 19 % av merkevareområdets driftsinntekter og er organisert i seks forretnings...
  Orkla Care
 • Orkla Food Ingredients

  Orkla Food Ingredients står for 22 % av merkevareområdets driftsinntekter. Orkla Food Ingredients er den le...
  Orkla Food Ingredients
 • Orkla Investments

  Orkla har flere investeringer utenom merkevarevirksomheten, som er organisert under Orkla Investments. Forr...
  Orkla Investments
 • Orkla i verden

  Orkla har virksomheter i Norden, Baltikum, India, Tsjekkia, Østerrike og Russland. Land Salgs-inntek...
  Orkla i verden
 • Visjon, verdier og strategi

  Visjon og verdierOrklas visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å...
  Visjon og strategi
 • Innovasjon

  Innovasjon er Orklas viktigste verktøy for å skape vekst og er derfor en sentral del av den daglige driften...
  Innovasjon
 • Eierstyring og selskapsledelse

  Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiska...
  Eierstyring og selskapsledelse
 • Historie

  Orkla er et av de eldste storselskapene i norsk næringsliv. Selskapets historie går over 350 år tilbake i t...
  Borregaard hovedgård
 • Nøkkelpersoner

  Oversikt med bilde og CV for alle medlemmer av Orklas styre, konsernledelse og forretningsområdenes ledergr...
  Nøkkelpersoner

Orkla i sosiale medier

Twitter: Få siste nyheter fra Orkla
Flickr: Bilder til bruk for pressen og andre
Facebook: Følg Orklas norske selskaper og felles forbrukerservice
YouTube: Orklas offisielle YouTube-konto
LinkedIn: Bli med i vårt profesjonelle nettverk på LinkedIn