Skip to main content

Organisasjonskart

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er Orklas hovedmarkeder. I tillegg har konsernet sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Orklas merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Orkla har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,5 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler. Orkla ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Orkla hadde 18.154 ansatte pr. 31.12.2016. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på 37,8 mrd. kroner.

Hovedtall

  2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter (mill.kroner) 37.758 33.198 29.599 33.045 30.001
Driftsinntekter merkevareområdet (mill.kroner) 36.422 32.002 28.584 27.731 24.105
EBIT (adj.)1 (mill. kroner) 4.298 3.609 3.214 3.142 3.279
EBIT (adj.)1 merkevareområdet (mill. kroner) 4.300 3.839 3.378 2.961 2.803
EBIT (adj.)1-margin (%) 11,4 10,9 10,9 9,5                10,9
EBIT (adj.)1-margin merkevareområdet (%) 11,8 12,0 11,8 10,7 11,6
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kroner) 5.182 4.090 2.872 2.664 3.873
Resultat pr. aksje utvannet (kroner) 4,22 3,24 1,63 0,68 1,56
Totalt utbytte pr. aksje (kroner) 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50
Egenkapitalandel (%) 60,9 62,2 62,5 59,1 53,9

1Driftsresultat før andre inntekter og kostnader.

Kilde: Orklas årsrapport 2016.

 • Orkla Foods

  Orkla Foods er det største forretningsområdet, med 42 % av Orklas driftsinntekter i merkevareområdet.O...
  Orkla Foods
 • Orkla Confectionery & Snacks

  Orkla Confectionery & Snacks’ omsetning utgjør 17 % av Orklas driftsinntekter i merkevareområdet.Orkla...
  Orkla Confectionery & Snacks
 • Orkla Care

  Orkla Care representerer 19 % av merkevareområdets driftsinntekter og er organisert i seks forretnings...
  Orkla Care
 • Orkla Food Ingredients

  Orkla Food Ingredients står for 22 % av merkevareområdets driftsinntekter. Orkla Food Ingredients er den le...
  Orkla Food Ingredients
 • Orkla Investments

  Orkla har flere investeringer utenom merkevarevirksomheten, som er organisert under Orkla Investments. Forr...
  Orkla Investments
 • Orkla i verden

  Orkla har virksomheter i Norden, Baltikum, India, Tsjekkia, Østerrike og Russland. Land Salgs-inntek...
  Orkla i verden
 • Visjon, verdier og strategi

  Visjon og verdierOrklas visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å...
  Visjon og strategi
 • Innovasjon

  Innovasjon er Orklas viktigste verktøy for å skape vekst og er derfor en sentral del av den daglige driften...
  Innovasjon
 • Eierstyring og selskapsledelse

  Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiska...
  Eierstyring og selskapsledelse
 • Historie

  Orkla er et av de eldste storselskapene i norsk næringsliv. Selskapets historie går over 350 år tilbake i t...
  Borregaard hovedgård
 • Nøkkelpersoner

  Oversikt med bilde og CV for alle medlemmer av Orklas styre, konsernledelse og forretningsområdenes ledergr...
  Nøkkelpersoner

Orkla i sosiale medier

Twitter: Få siste nyheter fra Orkla
Flickr: Bilder til bruk for pressen og andre
Facebook: Følg Orklas norske selskaper og felles forbrukerservice
YouTube: Orklas offisielle YouTube-konto
LinkedIn: Bli med i vårt profesjonelle nettverk på LinkedIn