Skip to main content

Note 5 i regnskapet for Orkla ASA: Godtgjørelser og avtalefestede forhold

note5.pdf 77,71 kB