Skip to main content

Felix Klassisk Krögarpytt

Krögarpytt

Da Felix Klassisk Krögarpytt gikk over til 100 % svensk kjøtt, ble de igjen markedsledere, og har igjen gitt vekst til kategorien.

Totalmarkedet for pyttipanne lå da på 282 millioner svenske kroner og hadde hatt en nedgang på 5,2 % i verdi.

- I tillegg hadde Felix mistet markedslederposisjonen til Findus, som da var svært offensive med kampanjer og rabatter, sier Cornelia Grimshorn, brand manager for Krögarpytt.

I 2014 endret Felix strategi til økt fokus på transparens og bruk av svensk kjøtt.

- I 2015 relanserte vi Klassisk Krögarpytt og Krögarpytt Kyckling, og i tillegg lanserte vi et nytt produkt, Krögarpytt BBQ.

- Da vi senere samme år gikk over til 100 % svensk kjøtt, førte dette til at flere forbrukere ønsket å prøve vår Klassisk Krögarpytt, sier Cornelia.

Samlet sett har dette ført til at Felix igjen har økt markedsandelene og tatt nr. 1-posisjonen tilbake. Felix driver igjen kategorien med Klassisk Krögarpytt og en økning i salgsinntekter på 11 % og 7 % økning i volum.

Camilla Möller, Project Manager and Cornelia Grimshorn, Brand Manager, Krögarpytt.

Camilla Möller, project manager, og Cornelia Grimshorn, brand manager for Krögarpytt.