Skip to main content

Nøkkelpersoner

Oversikt med bilde og CV for alle medlemmer av Orklas styre, konsernledelse og forretningsområdenes ledergrupper.

  • Styret

    Styrets oppgaver er vedtatt i styreinstruks og regulerer blant annet styrets ansvar og plikter, og styrets saksbehandling, herunder hvilke saker som skal styrebehandles og regler for innkalling og...
  • Konsernledelse

    Oversikt over Orklas konsernledelse.
  • Forretningsområdenes ledergrupper

    Ledergruppene for Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients.