Skip to main content

Bakke Dal

Orkla Food Ingredients

Orkla Food Ingredients står for 22 % av merkevareområdets driftsinntekter. Orkla Food Ingredients er den ledende leverandøren av bakeriingredienser i Norden og Baltikum, og har i tillegg voksende posisjoner i utvalgte land i Europa.

De største produktgruppene er margarin og smørblandingsprodukter, gjær, bakehjelpemidler og bakemikser til brød og kaker, marsipan og iskremingredienser.

Forretningsområdet har salgs- og distribusjonsselskaper i 22 land. Håndverksbakerier og industrielle bakerier representerer om lag 70 % av salget. Omtrent 20 % er salg direkte til forbruker gjennom kjente merkevarer som Mors Hjemmebakte, Kronjäst, Odense og Bakkedal. De resterende 10 % av omsetningen er relatert til salg av iskremingredienser og -tilbehør. Orkla Food Ingredients er en av Europas ledende leverandører av iskremingredienser og -tilbehør, med tilstedeværelse i Norden, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Oppkjøp i 2016 har styrket denne posisjonen ytterligere. 

Orkla Food Ingredients har en større andel av salget fra distribusjonsavtaler. Dette, sammen med en større andel salg av råvarer, medfører en lavere driftsmargin enn de andre forretningsområdene innen merkevareområdet. Kapitalavkastningen er imidlertid mer på nivå med de øvrige områdene.

  • Blant selskapene som inngår i forretningsområdet Orkla Food Ingredients, er Odense Marcipan, KåKå, Idun Industri, Credin, Sonneveld og Dragsbæk.

Fakta

  • Driftsinntekter: 8,2 mrd. kr
  • Organisk vekst1: -0,5 %
  • EBIT (adj.)2: 0,4 mrd. kr
  • EBIT (adj.) margin: 5,4 %
  • EBIT (adj.) vekst: 6 %
  • Antall ansatte: 2 880

1Justert for valutaomregningseffekter og strukturelle endringer.
2Driftsresultat før andre inntekter og kostnader.

Kilde: Orkla ASA Årsrapport 2016

Organisk vekst

Organisk vekst - Orkla Food Ingredients

EBIT

EBIT - Orkla Food Ingredients