Skip to main content

Orkla Investments

Orkla har flere investeringer utenom merkevarevirksomheten, som er organisert under Orkla Investments. Forretningsområdet omfatter de tilknyttede og felleskontrollerte selskapene Sapa (eierandel 50 %) og Jotun (eierandel 42,5 %).

I tillegg inngår Hydro Power samt Eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Investments.

 • Sapa

  Sapa

  Sapa er verdens ledende produsent av bearbeidede aluminiumprofiler til viktige segmenter som bilindustrien, transport, bygg og anlegg.Markedsandelen ved utgangen av 2015 var 24 % i Europa og 27 % i...
 • Sønnå kraftverk

  Hydro Power

  Hydro Power består av kraftverk i Sarpsfoss og Orklas 85 % eierandel i Saudefaldene.
 • Orkla Eiendom

  Eiendom og finansielle eiendeler

  Orkla Eiendom ivaretar konsernets behov for kompetanse og bistand innen eiendom og er i tillegg ansvarlig for drift, utvikling og salg av eiendommer som ikke anvendes innen Orklas industrivirksomhet.
 • Jotun

  Jotun

  Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker.