Skip to main content

Financial Investments

Orkla Eiendom

Orkla Eiendom

Financial Investments består av aksjer og finansielle eiendeler samt Orkla Eiendom.

Financial Investments har en samlet bokført verdi på ca. 1,4 mrd. kroner pr. 31.12.2016. Aksjeporteføljen hadde en markedsverdi på 0,1 mrd. kroner pr. 31.12.2016.

Orklas eiendomsengasjement hadde pr. 31.12.2016 en bokført verdi på 1,3 mrd. kroner. Om lag en tredjedel av dette er relatert til industrieiendommer som realiseres gradvis. De resterende to tredjedelene omfatter tre eiendomsutviklingsprosjekter, hvorav bygging av nytt hovedkontor er det største.

 

Kilde: Orkla ASA Årsrapport 2016