Skip to main content

Hydro Power

Sønnå kraftverk

Sønnå kraftverk

Hydro Power består av kraftverk i Sarpsfoss og Orklas 85 % eierandel i Saudefaldene. 

Energivirksomheten produserer og leverer strøm til det nordiske kraftmarkedet og har en samlet normalproduksjon på 2,4 TWh årlig, hvorav omtrent 1 TWh er en fast leveranseforpliktelse med null i resultateffekt. Kraftvirksomheten i Sauda er regulert av en leieavtale med Statkraft som løper til 31. desember 2030.

Mer informasjon om Saudefaldene

Fakta

  • EBIT (adj.): 0,2 mrd. kr
  • Sarpsfoss årlig normalproduksjon: 0,6 TWh
  • Saudefaldene årlig normalproduksjon: 1,8 TWh

Kilde: Orkla ASA Årsrapport 2016