Skip to main content

Hydro Power

Sønnå kraftverk

Sønnå kraftverk

Hydro Power består av kraftverk i Sarpsfoss og Orklas 85 % eierandel i Saudefaldene.

Energivirksomheten produserer og leverer strøm til det nordiske kraftmarkedet og har en samlet normalproduksjon på 2,4 TWh årlig. Kraftvirksomheten i Sauda er regulert av en leieavtale med Statkraft som løper til 31. desember 2030. 

Mer informasjon om Saudefaldene

Fakta

  • Driftsinntekter: 690 mill. kroner
  • EBIT (adj.): 154 mill. kroner
  • Sarpsfoss årlig normalproduksjon: 0,6 TWh
  • Saudefaldene årlig normalproduksjon: 1,8 TWh

Kilde: Orkla ASA Årsrapport 2015