Skip to main content

Grebbestads ansjovis

Orkla i verden

Orkla har virksomheter i Norden, Baltikum, India, Tsjekkia, Østerrike og Russland.

Land Salgs-
inntekter
Anvendt
kapital
Investeringer Antall
årsverk
Norge 11 515 23 680 736 3 314
Sverige 7 272 6 408 375 2 839
Danmark 3 401 4 229 125 1 444
Finland og Island 2 410 2 302 49 710
Baltikum 1 614 1 854 108 2 103
Norden og Baltikum 26 212 38 473 1 394 10 410
Øvrige Europa 5 124 2 130 79 2 725
Øvrige Verden 1 274 610 29 1 397
Sum 32 610 41 213 1 502 14 532

Beløp i mill. NOK.

Kilde: Orklas Årsrapport 2015