Skip to main content

Visjon og strategi

Visjon, verdier og strategi

Visjon

Orklas visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende». Orklas forretningsidé er å gjøre hver dag bedre med lokale og sunnere merkevarer som skaper glede.

Orklas mål er å gi aksjonærene en langsiktig avkastning godt over aksjemarkedets gjennomsnitt.

Strategi

Orklas strategi er å styrke posisjonen som et ledende merkevareselskap med Norden og Baltikum som hovedmarkeder.

Med utgangspunkt i Orklas kjernekompetanse innen merkevarebygging og konsernets lokale forankring, skal Orkla styrke sin posisjon som ledende merkevareselskap. Den viktigste driveren for langsiktig verdiskaping er organisk vekst innen merkevarer. Orkla skal bygge videre på sine sterke posisjoner i Norden, Baltikum og utvalgte markeder der konsernet allerede har en tilstedeværelse. 

I tråd med strategien, prioriteres aktiviteter som driver organisk vekst og bidrar til forbedret lønnsomhet. Vellykkede innovasjoner er Orklas viktigste verktøy for å oppnå organisk vekst. Orkla skal styrke og nyttiggjøre seg konsernets lokale tilstedeværelse og kunde- og forbrukerinnsikt. 

Strategien bygger på fem pilarer knyttet til (1) Forbruker, (2) Kunde, (3) Medarbeidere, (4) Verdikjede og (5) Samfunn.