Skip to main content

Kontakt – henvendelser om innsyn mv.

Orkla er et konsern bestående av selskaper som produserer varer til norske forbrukere, og disse selskapene deler ansvaret for sin behandling av personopplysningene dine.

Send en e-post til privacy@orkla.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som vi har lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.