Skip to main content

Allmän information om PRGs behandling av personuppgifter

Pierre Robert Group AB (PRG) är del av en företagskoncern som producerar varor till bland annat svenska konsumenter och företag. PRG svarar för behandlingen av dina personuppgifter som samarbetande personuppgiftsansvariga, och vi lovar att hantera dina uppgifter med omsorg.

Vi använder personuppgifterna för att hantera dina förfrågningar eller för att kunna tillhandahålla tjänster eller produkter som du har beställt. Om vi får ditt uttryckliga samtycke kan vi även använda informationen för att förbättra vår kommunikation med dig och för att förbättra våra tjänster och varor.

Den rättsliga grunden för vår användning av personuppgifter är att de behövs för att fullgöra ett avtal med dig, för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, fullgöra någon annan rättslig förpliktelse. Den rättsliga grunden kan också bestå i att du gett ditt uttryckliga samtycke till en viss typ av personuppgiftbehandling (efter att ha fått information om behandlingen i förväg).

Vi raderar personuppgifterna när vi har behandlat din förfrågan och uppfyllt vårt avtal med dig, när vår rättsliga skyldighet att behandla uppgifterna upphör eller om du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss enligt nedan.

Som ett alternativ till radering kan vi ta bort de delar av uppgifterna som identifierar dig, vilket innebär att informationen inte längre går att koppla till dig. Sådana anonyma uppgifter kan vi använda t.ex. i vår erfarenhetsdatabas och göra analyser eller statistik i syfte att förbättra och utveckla PRGs marknadsföring och produkter för att tillgodose konsumenternas önskemål och behov.

Personuppgifterna kan lagras på Microsofts servrar i Europa. Tillräckliga skyddsåtgärder (EU:s standardvillkor eller Privacy Shield-certifiering) har ställts för det fall [Microsoft] behöver bevilja tillfällig åtkomst till dataoperatörer i länder utanför EU, till exempel för att slutföra felkorrigeringar. Skicka oss ett e-postmeddelande om du vill ha ett exemplar av de aktuella skyddsåtgärderna.

Kontakta oss på Privacy@orkla.no om du vill få tillgång till, få ut, rättelse eller radera personuppgifter som vi har lagrat. Du kan också lämna klagomål, kräva begränsningar eller ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Du kan också vända dig till Datainspektionen om vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter.