Skip to main content

Samlande av uppgifter, lagring och analys (profil) mv för at tilpassa innehåll i marknadsföring

Pierre Robert Group AB (PRG) kan lagra information som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, år eller födelsedatum/ålder, kön, inkomst, intressen och annan information som du väljer att dela med oss, till exempel när du anmäler dig till medlemstjänster eller svarar på enkäter från oss. 

När vi kommunicerar med dig via e-post eller andra digitala kommunikationsmedel, kan vi även registrera dina val/klick i vårt meddelande och ditt efterföljande beteende på våra webbplatser. Den informationen används för att anpassa vår kommunikation med dig via e-post, webbplatser, appar och annan digital kommunikation. Anpassningen görs för att skapa en bild av dina preferenser och intressen genom att använda automatiserad analys och kombinera ovanstående information. 

PRG kan använda följande personuppgifter som tillhandahålls av tredje part

  • namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelseår eller -datum/ålder, inkomst, intressen eller medlemskap i organisation, förening eller företag från informationsförmedlare
  • Köphistorik från detaljister
  • Statistisk, allmän information om preferenser hos personer i vissa segment av befolkningen. Valet av relevant segmentinformation baseras på variabler som inkomst, kön och bostadsort.