Skip to main content

Informasjon om Orklas behandling av personopplysninger, inkludert rett til innsyn

Send en e-post til  privacy@orkla.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. 

Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning i eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage til Datatilsynet over behandlingen av personopplysninger.

Formålene med å bruke personopplysninger er å kunne håndtere henvendelser fra deg eller å kunne gi deg en tjeneste eller produkter som du har bedt om å få. Dersom du har godkjent det, kan vi også bruke opplysningene til å kommunisere bedre med deg og til å forbedre våre produkter og tjenester.

Det rettslige grunnlaget er at behandlingen er nødvendig, enten for å oppfylle en avtale med deg, for å utføre gjøremål i forkant av en slik avtale, for at Orkla skal oppfylle en rettslig forpliktelse, eller for at du har gitt oss et særskilt samtykke til behandlingen.

Vi vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt avtalen eller vår rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss som forklart ovenfor.

Alternativt til sletting kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan vi bruke i vårt erfaringsarkiv og til å utarbeide analyser og statistikk for å tilpasse og utvikle Orklas markedsføring og produkter i tråd med forbrukernes ønsker og behov.

Personopplysningene vil lagres på Microsofts servere i Europa. Dersom det blir aktuelt å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang til systemer der opplysningene er lagret, for eksempel ved feilretting, så er tilfredsstillende personverngarantier sikret gjennom EUsstandardavtale og/eller EU/US Privacy Shield-avtalen. Send oss en e-post om du ønsker en kopi av disse.