Skip to main content

SOS-barnebyer

Åpning av Orkla-hus i Romania

Barna sto i sentrum da Manuela Banu, CEO Orkla Foods Romania og Kristine Kvernmo, sponsoransvarlig i Orkla, offisielt åpnet Orkla-huset i barnebyen i Hemeius, Romania. Barna på bildet bor i Orkla-huset.

Barna sto i sentrum da Manuela Banu, CEO Orkla Foods Romania og Kristine Kvernmo, sponsoransvarlig i Orkla, offisielt åpnet Orkla-huset i barnebyen i Hemeius, Romania. Barna på bildet bor i Orkla-huset.

Seks barn i alderen 9 til 13 år har fått et trygt hjem i det Orkla-finansierte huset i SOS-barnebyen i Hemeius, som ligger i det fattigste området i Romania.

Orkla har siden 2000 støttet SOS-barnebyer. 22. mai ble Orklas hus i barnebyen offisielt åpnet av administrerende direktør i Orkla Foods Romania, Manuela Banu og sponsoransvarlig i Orkla, Kristine Kvernmo.

- Disse barna har nå fått et trygt hjem, og vi vil følge dem opp og ta vare på deres fremtid, sa Manuela Banu under åpningen.

I barnebyen er det 7 familiehus, og for tiden bor det 44 barn i alderen 3–14 år der. SOS-mødrene er kjernen i barnebyen og er de som i første rekke gir barna trygghet, omsorg og råd.

- Jeg ønsker å hjelpe barn med å finne sin vei i livet. Det er stort for meg når de kaller meg mamma for første gang, sier Olga, som er SOS-mor i Orkla-huset.
Hun forteller at hvert familiehus har en SOS-mor, som følger barna fra de kommer til barnebyen og til de flytter ut. De bor som en familie i huset, og biologiske søsken bor alltid sammen.

- SOS-barnebyer skaper trygge hjem for vanskeligstilte og foreldreløse barn, bidrar til å bygge opp samfunnet rundt dem og gir dem muligheten til å skape sin egen fremtid. Orkla er stolt av å kunne støtte dette arbeidet, sier Håkon Mageli, konserndirektør kommunikasjon og Corporate Affairs.

Stort behov for omsorg

Hemeius ligger i fylket Moldavia, som er det fattigste området i Romania. En vanlig situasjon er at foreldrene ikke har jobb og reiser fra barna sine for å finne sesongarbeid. Barna overlates til seg selv eller til besteforeldre.

Ifølge Unicef er 2,7 % av alle barn mellom 0–17 år i Romania i risikosonen for å bli forlatt. Velferdstilbudet i området er svakt, og den økonomiske krisen har ført mange familier inn i ekstrem fattigdom.

Om SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon, og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. SOS-barnebyers hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. Av SOS-barnebyers samlede inntekter går 79 % til barna, 20 % til å skaffe nye midler og 1 % til administrasjon.

Seks barn i alderen 9 til 13 år har fått et trygt hjem i det Orkla-finansierte huset i SOS-barnebyen i Hemeius

Seks barn i alderen 9 til 13 år har fått et trygt hjem i det Orkla-finansierte huset i SOS-barnebyen i Hemeius

SOS-barnebyers visjon

”Alle barn hører til i en familie og utvikler seg med omsorg og respekt”