Skip to main content

Aksjene noteres ekskl. utbytte i dag

Aksjene i Orkla ASA noteres ekskl. utbytte på kroner 2,50 fra og med i dag, 17. april 2015.

Orkla ASA

Oslo, 17. April 2015

Ref.:

Orkla ASA

Direktør Investor Relations
Rune Helland 
Tlf.: +47 977 13 250 
E-post: rune.helland@orkla.no

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich 
Tlf.: 951 41 147 
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no